Megalakult a Települési Értékklub

Káld Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata alapján 2014. decemberében – összhangban a Magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény 1§ (1) bekezdés j) pontjában foglaltakkal, az Ügyrendi Bizottság feladatköre kibővült a települési értéktár létrehozásával, annak gondozásával kapcsolatos feladatokkal.

Önkormányzatunk 2015. év elején pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium felhívására a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására című felhívása alapján a településen található, helyi értéktárakban, Magyar Értéktárban, Hungarikumok Gyűjteményében még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtésére, rendszerezésére, a nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatására, javaslatok készítésére az értéktárba történő felvételre, szakmai program, tapasztalatcsere szervezésére.

Pályázatunk sikeres volt, a település 1 499 500 Ft-ot támogatást nyert a település értékeinek feltárására, dokumentálására.

A Települési Értékklub 2015. május 4-én megalakult, együttműködve a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Irodájával, a Káldi Napraforgók Egyesületével és mindazokkal, akik javaslattal, ötlettel éltek a települési értéktárba történő érték felvételével kapcsolatosan.

A települési értéktárba felveendő értékként merültek fel Németh Mihály szobrászművész káldi alkotásai, a római katolikus templom, a világháború emlékmű, a nagy múltú civil szervezetek története, munkássága, a település utcahálózata, alagútrendszer, népdalok, néphagyományok... Lakossági kezdeményezésre a Rózsafűzér társulat, kőkeresztek.

A Települési Értékklub fénykép és dokumentumgyűjtésbe kezdett, melyeket archiválni és digitalizálni kell, az ősz folyamán egy kiállítást is tervez az összegyűjtött anyagból. A település értékei egy honlapon fognak megjelenni és nyilvánossá válni.

A Települési Értékklub együttműködve az Ügyrendi Bizottsággal a tisztelt lakossághoz fordul, részben, hogy tevékenységéről mielőbb a nyilvánosság előtt számot adjon, részben, hogy a lakosságot is bevonja a helyi értékek feltárásba. Azzal a kéréssel fordul Káld község lakosságához, hogy a különböző szakterületeken (agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás) való ismereteivel járuljon hozzá az adatbázis, illetve a települési értéktár minél teljesebbé tételéhez.

Javaslatot személy, intézmény, szervezet, vállalkozás tehet a jogszabály által meghatározott formanyomtatványon, melynek beszerzésében és kitöltésében az Önkormányzatnál dolgozó kulturális közfoglalkoztatott és a hivatal munkatársai segítséget nyújtanak. A beérkezett javaslatokról az Értéktár Bizottság dönt, s határozatáról írásban értesíti a javaslattevőt. Elfogadó döntés esetén a települési értéktárba felvett helyi érték adatait a bizottság közzéteszi a honlapon.

Kérjük és várjuk a tisztelt lakosság javaslatait, fényképeit, történeti leírásait, emlékeit, dokumentumait hogy minél gazdagabb értéktárral mutassuk föl sokszínű helyi, nemzeti értékeinket.

A Települési Értékklub havonta egy alkalommal tartja megbeszéléseit, minden hónap első hétfőjén, 18.00 órától a Kultúrház kistermében, melyre várjuk az érdeklődőket. Emellett a javaslatokat, dokumentumokat az Önkormányzati Hivatalban lehet leadni (digitalizálást követően a tulajdonosnak visszaadjuk) ügyfélfogadási időben.

Káld Község Önkormányzata